Приети да учат в УХТ само за 5 часа заеха 20% от местата