Прием в специалност „Право“ на Варненския свободен университет за учебната 2020 / 2021 г.