Престижни награди в национален конкурс за студенти от магистърска програма "Опазване на културното наследство" на ВСУ "Черноризец Храбър"