Преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“ представят изследванията си за архитектурата на България през втората половина на XX век