Представяне на архивното наследство на литературния критик Малчо Николов – по повод 140 години от неговото рождение