Председателят на Сметната палата: ВУЗФ завършва пирамидата на модерното българско образование