Председателят на 39-то Народно събрание в Съвета на настоятелите на УХТ