Повече от 100 учители от програмата на “Заедно в час” ще преподават през новата учебна година