Последна възможност за кандидатстване за учители в програмата на “Заедно в час”