Последен шанс за записване в атрактивни магистърски специалности на Пловдивския университет