Популярни личности се предлагат на търг в подкрепа на успеха на учениците