Популярни личности и бизнес лидери набраха близо 100 000 лв. за качественото образование на всяко дете в България