Почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК ще открие магистърската програма „Кръгова икономика“ във ВСУ „Черноризец Храбър“