Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ се включва в международен проект за развиване на иновациите и предприемачеството във висшите училища