Първо работното съвещание „Теория на солитоните, нелинейна динамика и машинно обучение“