Първо пилотно тестване на онлайн обучителна платформа, проект ACTIMENTIA, програма ЕРАЗМУС+