Първата ERP магистратура в България стартира дистанционна форма на обучение