Първа среща по проект ACTIMENTIA № 2018-1-DE02-KA204-005231