ПРОФ. МАРТИН ВЕЧЕВ ОТ INSAIT ОСИГУРЯВА СТИПЕНДИЯ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ЛОГИКА И АЛГОРИТМИ“ НА ФМИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ