ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, КОЙТО ПРИЕМА ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ