Отворен е приемът за лятната ученическа “IT работилница” на Немечек България