Отворен е приемът за изданието през 2023 г. на Telerik Academy Upskill Digital Marketing - 11 лектори и повече практика