Отворен е приемът на кандидатури за финалната фаза от обучителната програма Industrial Excellence Academy на Schneider Electric