Относно: специалност „Архитектура“ и „Защита на националната сигурност“