Отличници атакуват УХТ, искат да продължат образованието си тук