Откриване на учебната година във ВСУ „Черноризец Храбър“ 29.09.2020 г.