Откриване на академичната година във ВСУ „Черноризец Храбър“