Отбор по природни науки, подкрепен от Нетера, е шампион на световен турнир