Отбор на ВСУ „Черноризец Храбър“ е в ТОП 3 на архитектурен конкурс