Още седмица училищата кандидатстват за финансиране до 30 000 лв за развиване на умения за учене и емоционални компетентности на учениците