Още 10 дни училищата кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”