Осем възпитаници на ВСУ "Черноризец Храбър" се заклеха като младши магистрати