Осъществяване на проект насочен към подобряване възможностите за реализация на пазара на труда на нискоквалифицирани възрастни посредством методи от неформалното образование