Обучението и подкрепата на цели училищни екипи са новият фокус в работата на “Заедно в час”