Общото събрание даде вот на доверие за работата на ръководството на УХТ