Образователното събитие “Добрите практики на фокус 2023” разкрива добрите примери от български класни стаи и международния опит