Нови 27 “Училища за пример” ще подобряват управлението и преподаването си през учебната година