Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията