Нова платформа помага на учителите да развиват уменията на учениците