Най-младият професор по „Право“ придоби академична длъжност във ВСУ „Черноризец Храбър“