Научният екип на ВУЗФ предложи на Министерски съвет план от мерки за справяне с икономическата криза