Научната конференция и фермерският фестивал в УХТ събраха учени, студенти и производители