Над 70 училища искат да осъвременят преподаването и да подобрят управлението си с иновативна програма