Над 3,200 българи от целия свят бяха част физически и виртуално от Тук-Там Кошер 2020