Над 200 души от 10 държави участваха в курс за профилиране на неизвестни извършители на престъпления на ВСУ „Черноризец Храбър“