На тържествена церемония бяха раздадени дипломите на 14-ия випуск на ВУЗФ