На първо класиране приетите в УХТ с максимален бал са 11