На кръгла маса в УХТ дискутираха връзката на образованието и науката с бизнеса