НАД 50 ЖЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ЮНЕСКО „МЯСТОТО НА ЖЕНИТЕ В ИНЖEНЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ“