Н. Пр. Джузепина Дзара стана почетен „Доктор хонорис кауза на УХТ-Пловдив“